Ürün ve hizmetlerin telekomünikasyon şebekeleri aracılığıyla satışı, pazarlaması, üretilmesi, reklam ve tanıtımının, dağıtımının yapılması olarak kabul edilen elektronik ticaretle ilgili uygulamalar, elektronik sözleşmeler, sözleşmedeki tarafların yükümlülük ve sorumlulukları ile ilgili her türlü danışmanlık ve rehberlik hizmetleri Marcopatent’in uzman ve deneyimli kadrosunun faaliyet alanına girmektedir.