Ticaret ünvanı, işletme adı, internet alan adı, esnaf sicil ya da ticaret odası kaydı marka tescili anlamına gelir mi ?

Ticaret ünvanı, işletme adı, esnaf, ticaret odası kaydı ya da internet alan adınızın ilgili tescil kurumları nezdinde  kaydedilmiş olması marka tescili anlamına gelmez. Marka tescili olmadan, ,isim ya da logonuzun başkacak ortamlarda, örneğin   internet ortamında alan adı olarak ya da ticari ortamda ticari ünvan, ,işletme adı olarak tescil edilmiş olması haksız rekabet, marka hakkının ihlali ya da başkaca haksız fiil ve eylemlerden korunması için yeterli olmayacaktır.  Bu nedenle markanızın, ayrıca tescil edilmesi tavsiye edilir.

P2P - Peer to Peer, dosya paylaşım sistemi ile internet ortamında film ya da müzik paylaşımı hukuka aykırı mıdır ?

Emula, kazaa gibi P2P — Peer to Peer, dosya paylaşım programları vasıtası ile internet ortamında film ya da müzik paylaşmak mevzuat  karşısında eser sahibinin umuma iletim hakkının ihlali anlamına geldiği için  hem suç hem de tazminatı gerektiren bir eylem ve davranış olarak nitelendirilebilir. Şartları varsa bu tür eylemde bulunanlar cezai ve hukuki yaptırımla karşılaşabilirler.

IP (İnternet Protokol ) numarası kişisel veri olarak kabul edilebilir mi ?

İnternet ortamında, trafik kayıtlarının tutulmasında son derece önemli bir veri olan IP No ( İnternet Protokol Numarası) kişisel veri olarak kabul edilemez. Kişisel veri olarak kabul edilen veriler, IP numarasından yola çıkılarak mahkeme ya da savcılık vasıtası ile elde edilen adsl bağlantı numarası, telefon numarası, abone isim soyisim ve adresleri ise kişisel veri olarak kabul edilir.

Marka tescilim yok ise, marka, isim ya da ticaret ünvanımla ilgili haksız rekabet kurallarına aykırı davranış nedeni ile hukuki korumadan yararlanamaz mıyım ?

Markanızın tescilli olması son derece önemlidir.  Ancak marka tesciliniz yok ise, marka, isim, internet alan adı, işletme adı  ya da ticaret ünvanınıza yönelen haksız müdahaleler, rekabete aykırı fiil ve eylemlere karşı haksız rekabet ve rekabetin korunması hakkında kanun hükümleri çerçevesinde hukuki korumadan yararlanır. Tabii ki mahkemeye başvuruda bulunmanız gerekir.

Rekabet Hukuku ile Haksız Rekabet kavramları aynı anlama mı gelir ?

Rekabet Hukuku ile Haksız Rekabet kavramları aynı kavramlar değildir. Fakat her iki kavramın birbirini tamamlayan kavramlar olduğunu kabul etmek gerekir. Haksız rekabet, firmalar, işletmeler arasında rekabet hakkının kötüye kullanılmasını önlemek üzere düzenlemeler öngörürken, rekabet hukuku bizzat rekabetin hukuka ve usule uygun bir şekilde gerçekleşmesini öngörür ve bizzat rekabet ortamını korumaya çalışır.

Marka, patent ya da tasarımla ilgili her fikir, buluş, isim ya da tasarım tescil edilebilir mi ?

İlgili mevzuat çerçevesinde, marka, patent ya da tasarımla ilgili her fikir, buluş, isim ya da tasarım patent enstitüsü nezdinde tescile layık görülmeyebilir. Daha doğrusu tescili mümkün olmayabilir. Ancak, teknik özellikleri olan yeni bir buluşunuzun bir problemin çözümünde işe yarayan bir buluş ise, ürettiğiniz mal ya da verdiğniz hizmetle ilgili ünvan, isim, logo işaret ile ilgili aynı sınıfta daha önce tescil talebinde bulunulmamış bir markanız var ise,  dış görünüm özelliklerini korumak istediğiniz bir ürününüz var ise ya da yörenizde kendine özgü bir ürün üretiliyor ve buna ilişkin bir tescil talebiniz var ise,  patent, marka, tasarım ya da coğrafi işaret olarak tescil başvurusunda bulunmanız mümkündür.