Genel Olarak  :

Türk Dil Kurumu İNTERNET’i , bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması sonucu ortaya çıkan, herhangi bir sınırlaması ve yöneticisi olmayan uluslararası bilgi iletişim ağı olarak açıklamaktadır. Hatta Türkçe kelime karşılığı olarak da “Genel Ağ” tanımını kullanmaktadır.

İnternetin babası ARPANET tir. Dünyada ilk paket anahtarlama ağı olarak da tanımlanan ARPANET, 1960 lı yıllardan sonra, ABD İleri Savunma Araştırmaları Ajansı (ARPA – Advanced Research Projects Agency) tarafından soğuk savaş döneminde, savunma projelerinde çalışan araştırmacılar arasında haberleşme ve mesajlaşmayı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Daha sonra bu sistem, bütün dünyayı adeta egemenliği altına İNTERNET in temelini oluşturan TCP / IP (Transmission Control Protocol ve Internet Protocol) protokol sistemine esin kaynağı olmuştur.

İnternet Alan Adı ve Türleri :
İnternet aleminde web sayfalarına ulaşmak ya da e- posta alış-verişleri için TCP / IP adresleri ya da numaraları yaşamsal bir öneme sahiptir. Internet ortamında her bir web sayfasına ulaşmak için normalde rakamlardan oluşan bir IP adresi / numarasını hatırda tutmak gerekirken, internet alan adı sistemi (DNS) ile bu web sayfalarının adresleri daha basit ve kelimelerle ifade edilen bir hale getirilmiştir.
www.marcopatent.com bir alan adıdır ve bu alan adı, tarayıcıya girilip sunucularda aranmaya başlandığında, tarayıcı tarafından önce IP numarasına çevrilir. Daha sonra ise IP adresinin bulunduğu sunucuya yönlendirilir. Böylece web sayfasına ulaşılır.
Alan adları hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Alan adlarında nokta ile ayrılan bölümler soldan sağa doğru önem sırasına sahip özellikleri vardır

www.marcopatent.com alan adında en sağdaki bölüm yani üç harften oluşan “com” bölümü birinci derece alan adı yani TLD (Top Level Domain- Üst düzey alan adı) olarak adlandırılır. Mevcut Internet yapısındaki yetersizlik, kısıtlamalar ve tekelleşme eğilimine karşı, bazı bağımsız Internet kök sunucu işletmeleri ve Internet topluluğu üyeleri bir araya gelerek, kâr amacı gütmeyen uluslararası Public-Root (kamu kök) adlı bir federasyon kurdular. Sadece yukarıda belirtilen alan adları değil CcTLD olarak adlandırılan (.tr, .de, .fr vb.) ülke alan adlarının da kullanımına olanak sağladılar. Belirli dönemlerde bu alan adlarına yenileri eklenmektedir.

Kullanıcılar, bu alan adlarını internet ortamına erişimi sağlayan ve ülkelerin belirli otoriteleri tarafından yetkilendirilmiş İnternet Servis Sağlayıcıları (ISP / ISS) ya da verilerin belirli bir ortamda tutulması, barındırılması hizmeti (Hosting) sunan firmalar vasıtasıyla belirli bir bedel karşılığında temin etmektedirler.

İnternet kullanıcıları, özellikle “tr” gibi Türkiye’deki gibi bir kısım ülke üst düzey alan adları hariç, “ com, org, net vb” gibi üst düzey alan adlarını müsait olduğu sürece, kolaylıkla temin edebilmektedirler. Alan adı tescilinde “ ilk gelen, ilk alır.” kuralı geçerlidir.

Alan adına sahip olma yolundaki bu kolaylıklar , kullanıcılar için bir yandan büyük yararlar sağlamakta, bir yandan da hukuki sorunları da beraberinde getirmektedir.

Diğer taraftan siber dünyadaki, bilişim alanındaki baş döndürücü gelişim ve değişime hukuk sistemi aynı hızda ve yetkinlikte ayak uyduramamış, hukuk normları yetersiz kalmıştır. Bu ve buna benzer bir çok nedenden dolayı fikir ve sanat eserleri alanından, internet banka dolandırıcılığına kadar çözümü gerektiren toplumsal ve hukuksal sorunların da kaynağı olmuştur.
İnternet Alanında Hukuki Sorunlar ve Hak İhlalleri :
Bilişim alanındaki gelişme değişmelere paralel olarak değişim ve gelişme gösteriyor olsa da internet alemindeki hukuki sorunları aşağıda belirtilen ana başlıklar halinde tespit etmek mümkündür :

Ticaret, medya,  iş, sanat, kültür ve siyaset dünyasında bir isim, logo, marka, işletme adı,  ticaret ünvanı olarak başkaları tarafından tescil edilmiş veya kullanılan bir isim ya da işaretin, internet ortamında, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri bir şekilde  hak sahibinin izni olmaksızın haksız  ve kötüniyetli olarak tescil  ya da  kullanımı
Fikir ve sanat Eserleri mevzuatına aykırı olarak, internet üzerinde   sinema, müzik, kitap, makale, bilgisayar programı, veri tabanı, şifreli tv ya da radyo programları web sayfası tasarımları gibi eserlerin, eser sahibinin izni olmaksızın satışı, pazarlaması, şifrelerinin kırılarak internet ortamında sunumu vb faaliyetler  (P2P,  Müzik ve film paylaşım siteleri vb)
Marka ve patent mevzuatına ( Sınai mülkiyet hakları mevzuatına ) aykırı olarak internet üzerinde başkasına ait bir markanın ya da patentli ürünlerin kullanımı, satışı ve pazarlaması ile   taklit markaların ve  ürünlerin,  e ticaret  sistemi içinde  satışı, pazarlaması, açık artırmaya çıkarılması vb faaliyetler
Banka kartı ve sanal kart  dolandırıcılığı ile veri ve bilişim hırsızlığı vb faaliyetler