Marka, patent ya da tasarım gibi sınai mülkiyet haklarınızın, hukuka aykırı müdahalelere karşı etkin bir şekilde savunulması ve korunması için hukuk kurallarına ve organizasyonlarına ihtiyaç bulunmaktadır.

Büyük zaman , emek ve masraf yaparak ortaya çıkardığınız bir buluş ya da tasarım, yarattığınız bir marka, hukuki korumadan yoksun bir şekilde ticaret ve sanayi alanına girdiği andan itibaren, haksız rekabetle ya da haksız müdahale ve tecavüzlerle karşı karşıya kalmaya mahkumdur.

Yıllarınızı vererek, emek harcayarak ortaya çıkardığınız ürün, buluş ya da markanız kötüniyetli kişiler tarafından kullanılması, size olduğu kadar ülke ekonomisine ve ticari hayatına da zarar verecektir. Hukuk, hak sahibine  kanunda öngörülen süreler içinde bazı hakları kullanmak yetkisi tanımakta, haksız müdahalede bulunana ise,  para cezası, tazminat, ürünün toplatılması gibi talep, dava ve tedbirler uygulanmaktadır.

Marcopatent, marka, patent, tasarım, telif hakkı gibi fikri ve sınai haklar alanında olduğu gibi internet alan adları, franchising, e-ticaret ilişkileri ve internette itibar yönetimi gibi alanlarda hukuki çözüm yolları sunmak üzere danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermektedir.