Haksız rekabet konusu TTK nun 54. ve 63. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Haksız rekabete ilişkin bu hükümler piyasadaki aktörlerin menfaatlerinin korunmasını sağlamak, iyiniyetli dürüst ve bozulmamış rekabeti sağlamaktır. Haksız rekabet uygulamaları marka, patent ve tasarım gibi sınai mülkiyet hakları ile yakından ilgili bir konudur.  Marcopatent haksız rekabet ihlalleri ve uygulamaları ile bu uygulamalardan doğan ilişki ve sorunların çözümünde rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile yanınızdadır.