Bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkı sahibi tarafından, belirli bir süre içinde  belirli şartlar ve sınırlamalar kapsamında işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin bilgi ve destek sağlamak sureti ile, imtiyaz hakkını ticari işler yürütmek üzere diğer tarafa verdiği imtiyazdan doğan, uzun dönemli ve sürekli iş ilişkisine franchising denilmektedir.   Diğer bir anlatımla, franchising, birbirinden bağımsız iki taraf arasında oluşturulan sözleşmesel bir ilişkidir. İşte bu ilişkiler yumağı içinde gerçekleşen ticari ilişkilerin kurulması, kurulan ilişkiler sırasında ortaya çıkan soru ve sorunların çözümünde Marcopatent danışmanlığından ve hizmetlerinden yararlanmanız her zaman mümkündür.