Marcopatent, fikri ve sınai haklarla ilgili tüm hizmetleri yurt içinde ve yurt dışında profesyonel ekip anlayışı içinde tek bir çatı altında sunmaktadır.

Marcopatent,  ulusararası ticaret,  finansal yatırım, gayrimenkul yatırımı, proje yatırımı,  ihracat ve ithalat gibi alanlardaki  bilgi birikimi  ve tecrübesini, yurt içinde ve dışında faaliyet gösteren işadamlarının,  yerli ya da yabancı girişimcilerin,   sanayicinin, esnafın, turizmcinin, kamu kurum ve kuruluşlarının, sınai mülkiyet hakları ( marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model vb.) ve haksız rekabet konularında hissettikleri ihtiyaçları göz önünde bulundurarak,  hukuki altyapıya sahip, kaliteli, güvenilir ve ekonomik   hizmet vermeyi amaç edinen bir marka ve patent ofisi eksikliğini gidermek üzere yola çıkmıştır.

Uluslararası avukatlık büroları, marka & patent vekilleri ve ofisleri  ile  de ortaklaşa çalışmalar yürüten Marcopatent , müşteri ve müvekkillerine, yeminli tercümanlık hizmetlerinin yanı sıra çok dilli ve uluslar arası danışmanlık hizmeti verme  ayrıcalığına da  sahiptir.

Marcopatent, fikri ve sınai haklarla ilgili tüm hizmetleri yurt içinde ve yurt dışında profesyonel ekip anlayışı içinde tek bir çatı altında sunmaktadır.

Marcopatent,  ulusararası ticaret,  finansal yatırım, gayrimenkul yatırımı, proje yatırımı,  ihracat ve ithalat gibi alanlardaki  bilgi birikimi  ve tecrübesini, yurt içinde ve dışında faaliyet gösteren işadamlarının,  yerli ya da yabancı girişimcilerin,   sanayicinin, esnafın, turizmcinin, kamu kurum ve kuruluşlarının, sınai mülkiyet hakları ( marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model vb.) ve haksız rekabet konularında hissettikleri ihtiyaçları göz önünde bulundurarak,  hukuki altyapıya sahip, kaliteli, güvenilir ve ekonomik   hizmet vermeyi amaç edinen bir marka ve patent ofisi eksikliğini gidermek üzere yola çıkmıştır.

Uluslararası avukatlık büroları, marka & patent vekilleri ve ofisleri  ile  de ortaklaşa çalışmalar yürüten Marcopatent , müşteri ve müvekkillerine, yeminli tercümanlık hizmetlerinin yanı sıra çok dilli ve uluslar arası danışmanlık hizmeti verme  ayrıcalığına da  sahiptir.

Faaliyet Alanlarımız

a) Sınai Mülkiyet Hakları ( Marka, patent, faydalı model, tasarım vb)
b) Fikri Mülkiyet Hakları (Telif Hakları)
c) İnternet Alan Adları
d) E-Ticaret Uygulamaları
e) Haksız Rekabet
f) Franchising & Bayilik ve Acentalık Uygulamaları
g) Hukuki Çözüm Yolları
h) İnternette İtibar Yönetimi (İnternet Ortamında Hukuka Aykırı Verilerin Silinmesi)